Chúng tôi sẽ chọn một khu vực pháp lý

Tùy thuộc vào quốc gia bạn dự định làm việc, rủi ro tài chính mà bạn sẵn sàng chịu và loại nhà môi giới bạn muốn triển khai, chúng tôi sẽ chọn cơ quan quản lý không gây trở ngại cho hoạt động của bạn.

Chúng tôi sẽ chọn và kết nối một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

Chúng tôi sẽ tích hợp một số PSP để đa dạng hóa rủi ro của bạn liên quan đến báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng sẽ giúp bạn thực hiện thủ tục đăng ký với Visa và MasterCard.

Chúng tôi sẽ đăng ký pháp nhân cho bạn

Tài khoản ngân hàng công ty được đăng ký với một pháp nhân là cần thiết để chấp nhận tiền gửi từ trader.

Chúng tôi sẽ tích hợp một cryptogate

UpTrader cryptogate: chấp nhận tiền điện tử (Bitcoin, Ethereum, Tether) tự động.

Đăng ký nhận tin tức